Ministerstwo Zdrowia wraz z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym pracują nad nowelizacją przepisów o reklamie aptek. Przepisy mają iść w kierunku utworzenia katalogu informacji, które nie są reklamą. Zdaniem prawników to najwyższa pora na zmiany, bo dziś są wątpliwości, czy apteka może informować o sprawowaniu opieki farmaceutycznej. W efekcie zaś apteki nie mogą prowadzić działalności profilaktycznej – czytam na portalu Prawo.pl.

Od 2012 roku obowiązuje w Polsce restrykcyjny zakaz reklamy aptek. Zgodnie z art. 94a prawa farmaceutycznego jedynie informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego nie stanowi reklamy. Art. 129b zaś pozwala nałożyć na łamiących zakaz reklamy karę w wysokości do 50 tys. złotych. W efekcie apteki nie prowadzą działalności promocyjnej, a nawet miały wątpliwości, czy mogą informować o tym, że prowadzą szczepienia przeciwko Covid-19. Co ważniejsze, nie ma pewności, czy mogą informować o tym, że oferują opiekę farmaceutyczną, mimo że prawo pozwala im prowadzić taką działalność. Dlatego prawnicy, a także przedstawiciele organizacji zrzeszających apteki, od lat postulują o zmianę przepisów dotyczących reklamy aptek. W końcu może dojść do takiej zmiany.

Więcej na: www.prawo.pl

Pin It on Pinterest

Share This