Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET


W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy z dnia 13 lipca br. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz zapowiedzią skierowania do Trybunału Konstytucyjnego zawartych w niej przepisów nowelizujących Prawo farmaceutyczne pragniemy wyrazić uznanie wobec decyzji Pana Prezydenta, a jednocześnie ubolewanie i rozczarowanie zarówno treścią, jak i jakością prawa stanowionego w Polsce w kontekście regulacji rynku aptek.

Omawiane zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne, dodane do ustawy na etapie prac parlamentarnych, zostaną skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Oznacza to, że przepisy te wejdą w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

To wejście w życie nowelizacji zwanej potocznie „Apteką dla Aptekarza 2.0” oznacza całkowitą zmianę zasad funkcjonowania wartego niemal 50 mld PLN rynku aptecznego w Polsce. Po pierwsze, wprowadza nieostre pojęcie „przejęcia kontroli”, które przy odrobinie złej woli po stronie regulatora prowadzić może do masowego cofania zezwoleń na prowadzenie aptek.
Po drugie, jej przepisy mają być stosowane do już funkcjonujących na rynku aptek, a zatem prawo będzie działało wstecz, naruszając ochronę praw nabytych, własność przedsiębiorców, swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, konkurencję na rynku aptecznym, a wreszcie zaufanie obywateli do państwa.

Już od momentu wejścia w życie „Apteki dla Aptekarza” w 2017 r. codziennie w Polsce zamyka się jedna apteka. Teraz to tempo może jeszcze przyspieszyć. Prowadzić to może do pełzających wywłaszczeń, utraty miejsc pracy farmaceutów i techników oraz wieloletnich sporów skutkujących wzrostem odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa. Przede wszystkim jednak stracą pacjenci, bo to oni tracą zawsze na gorszej dostępności placówek, mniejszej konkurencji i niepewności właścicieli, którzy przestaną inwestować w rozwój opieki farmaceutycznej.

Osobne wątpliwości i kontrowersje budził na każdym etapie także sposób procedowania ustawy w części dotyczącej omawianej nowelizacji Prawa farmaceutycznego. Poprawkę w tym zakresie zgłoszono w trakcie I czytania projektu Ustawy, podczas połączonego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju – jako poselską „wrzutkę” bez oceny skutków regulacji, bez konsultacji społecznych, bez udziału Komisji Zdrowia oraz przy negatywnej opinii Biura Legislacyjnego. Zastrzeżenia były także podnoszone na senackim etapie prac nad ustawą. Jako organizacje od lat wspierające polską przedsiębiorczość i stojące na straży ochrony takich wartości jak transparentność, wolny rynek, konkurencja i praworządność, nie możemy pogodzić się z takim sposobem stanowienia prawa.

Pragniemy wyrazić nadzieję, że tak szkodliwe społecznie przepisy nie będą długo funkcjonować w polskim porządku prawnym.

Pin It on Pinterest

Share This