Dziś, 25 września, obchodzimy Światowy Dzień Farmaceuty. Z tej okazji Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET opracował Raport „Apteka dla Pacjenta”, wskazujący na konieczność rozszerzenia roli farmaceutów w polskim systemie opieki zdrowotnej. Celem publikacji jest zarysowanie stanu obecnego i perspektyw rozwoju usług prozdrowotnych
w polskich aptekach

Światowy dzień to dobry kontekst, aby spojrzeć na polskich farmaceutów
w szerszym kontekście. Liczba farmaceutów pracujących bezpośrednio z pacjentem spada i jest to bardzo niepokojące zjawisko. Jeśli nie skorzystamy z ich potencjału i doskonałego przygotowania, przyznając im nowe, ambitne kompetencje, prestiż zawodu będzie spadał, a coraz mniej farmaceutów w Polsce będzie chciało pracować w aptece ogólnodostępnej
– mówi Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET.

Z danych GUS wynika, że na ponad 37 tys. farmaceutów uprawnionych do wykonywania zawodu
w Polsce, tylko 26 tys. wybiera pracę w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych. Tymczasem w Polsce rola farmaceutów w systemie ulega stopniowej przemianie. Katalizatorem pozytywnych zmian było uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty, która wprowadziła do porządku prawnego pojęcie i usługi opieki farmaceutycznej. Pandemia Covid-19 przyspieszyła dodatkowo pewne procesy, takie jak upowszechnienie e-recepty, wprowadzenie szczepień do aptek czy tworzenie pokojów opieki farmaceutycznej.

Aby potencjał tej zmiany był w pełni wykorzystany i zaowocował dalszymi benefitami dla farmaceutów i pacjentów, potrzebne jest stabilne otoczenie regulacyjne, które pozwoli farmaceutom rozwijać kompetencje, a właścicielom inwestować w dostosowanie pracy apteki do nowego modelu. Potrzeba też odwagi decydentów we wprowadzaniu kolejnych usług na polski rynek. Z tej przyczyny w raporcie „Apteka dla Pacjenta” prezentujemy nie tylko dziesięć wybranych usług, które mogliby świadczyć w polskim systemie farmaceuci, ale i konkretne rozwiązania, które pomogłyby przełamać prawnoorganizacyjny impas we wdrażaniu usług w aptekach – mówi Marcin Piskorski.

W raporcie omówiono takie usługi, jak szczepienia ochronne, prosta diagnostyka, przeglądy lekowe, recepta kontynuowana, drobne dolegliwości, edukacja zdrowotna, przeciwdziałanie uzależnieniom, nauka obsługi prostego sprzętu medycznego czy systemy dozowania leków. Za granicą często apteki specjalizują się, oferując pacjentom wybrane przez siebie usługi dodatkowe. Kwestią czasu pozostaje udostępnienie takich usług także pacjentom w Polsce. Potrzebne jest tylko pokonanie kilku wyzwań. Pierwszym dużym wyzwaniem jest obecny brak narzędzi pozwalających na komunikację pomiędzy farmaceutą a lekarzem. Drugim – umożliwienie aptekom informowania o świadczonych usługach dodatkowych, w tym także przeglądach. W chwili obecnej jest to niemożliwe, bo system regulacyjny sprzed dekady nie rozróżnia reklamy apteki od niezbędnej informacji dla pacjenta o oferowanych w niej usługach.

Pin It on Pinterest

Share This