5 lutego razem z Business Centre Club, Konfederacją Lewiatan oraz Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców przesłaliśmy list otwarty do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia, dotyczący postępowania konkursowego na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny to urząd, która ma ogromny wpływ na funkcjonowanie rynku farmaceutycznego w kraju. Niezwykle ważne jest, żeby osoba, która go piastuje spełniała najwyższe standardy.

„W ostatnich latach z niepokojem obserwowaliśmy swobodny przepływ osób pomiędzy organami inspekcji farmaceutycznej a organami samorządu aptekarskiego. Taka sytuacja generuje konflikt interesów i ryzyko stronniczości, a w skrajnych przypadkach prowadzi do zamykania aptek (m.in. wskutek stosowania przepisów ustawy „Apteka dla Aptekarza” do zezwoleń na prowadzenie apteki wydanych przed wejściem w życie tej ustawy). (…) Inspekcja farmaceutyczna, jako główny organ nadzoru powinna się (…) cechować bezstronnością i szacunkiem dla przepisów prawa, w tym takich aktów jako ustawa – Prawo przedsiębiorców (stanowiąca trzon tzw. Konstytucji Biznesu).”

Pełna treść listu

Pin It on Pinterest

Share This