Kolejna decyzja WIFu sprzeczna z objaśnieniem Ministerstwa Zdrowia

Kolejna decyzja WIFu sprzeczna z objaśnieniem Ministerstwa Zdrowia

Śląski WIF w indywidualnej interpretacji wskazał (przeciwnie do objaśnienia prawnego Ministerstwa Zdrowia), że każdą zmianę danych zawartych w zezwoleniu, w tym także adres siedziby przedsiębiorcy, należy traktować jako zmianę zezwolenia. Jednocześnie w granicach...

Pin It on Pinterest