„W ciągu trzech i pół roku od wejścia w życie ustawy Prawo farmaceutyczne powszechnie znanej jako „Apteka dla Aptekarza” z mapy Polski zniknęło ponad 1300 aptek. Podczas prac nad tymi przepisami, ich autorzy przekonywali, że „AdA” doprowadzi do podniesienia jakości opieki farmaceutycznej, m.in. poprzez zwiększenie liczby farmaceutów przypadających na jedną placówkę.” – czytamy w liście który skierowali członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Lekowej oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Konsumentów i Przedsiębiorców do Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych.

Apelujemy o transparentność działań organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej: publikowanie informacji o liczbie prowadzonych postępowań oraz wydawanych decyzji wraz z informacją o społecznych skutkach tych działań. Zwracamy się także z apelem o stosowanie litery prawa podczas prowadzonych postępowań i niepoddawanie się naciskowi korporacji aptekarskiej występującej w interesie w swoich członków. Misją aptek nie jest wszak działanie na rzecz członków korporacji zawodowej, urzędników inspekcji czy polityków, ale służba pacjentom szukającym dostępu do leków niezbędnych do ochrony życia i zdrowia.

Więcej na: www.rynekaptek.pl

Pin It on Pinterest

Share This