Śląski WIF w indywidualnej interpretacji wskazał (przeciwnie do objaśnienia prawnego Ministerstwa Zdrowia), że każdą zmianę danych zawartych w zezwoleniu, w tym także adres siedziby przedsiębiorcy, należy traktować jako zmianę zezwolenia. Jednocześnie w granicach wyznaczonych przepisami prawa zmianie może ulec każdy z elementów decyzji, a nie jedynie zawarta w niej istota rozstrzygnięcia. -podaj serwis mgr.farm.

Zdaniem organu decyzja w przedmiocie zmiany zezwolenia nie może stanowić bezrefleksyjnego potwierdzenia sytuacji sprzed wydania zezwolenia na prowadzenie apteki. Skoro ustawodawca przewiduje określone warunki podmiotowe uzyskania zezwolenia, to odnosić je należy do weryfikacji żądania zmiany zezwolenia.

Więcej na: mgr.farm

Pin It on Pinterest

Share This