Organizacje pracodawców sprzeciwiają się części zapisów ustawy o zawodzie farmaceuty, bo mówią, że nadmierne wzmocnienie samorządu aptekarzy zaszkodzi konkurencji. Ci nie rozumieją zarzutów. Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, który niecały miesiąc temu przekazano do opiniowania, nie do końca odpowiada działaczom związków pracodawców aptecznych.

– Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNet z uznaniem przyjmuje opublikowanie rządowego projektu ustawy. Jednakże, przy tworzeniu tak ważnego dla środowiska farmaceutycznego aktu prawnego, nie może zabraknąć merytorycznej dyskusji, dlatego też zwracamy się do ministra zdrowia o przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej – mówi Marcin Piskorski, prezes ZPA PharmaNET.

I dodaje, że związek odnosi się do głównego celu projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, jakim jest kompleksowe uregulowanie zasad wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce. Jego niepokój budzi jednak fakt, że „projekt wprowadza uprawnienia dla korporacji aptekarskiej, umożliwiające jej wpływanie na kształt rynku, którymi nie dysponują inne samorządy zawodów zaufania publicznego. Jest to także istotne, bo – jak wynika z orzecznictwa – im większe kompetencje samorządu zawodowego do kształtowania rynku, tym częściej stosowane są praktyki ograniczające konkurencję” – twierdzi Piskorski.

Więcej na: rp.pl

Pin It on Pinterest

Share This