W latach 2002 – 2011 prowadzony był zasadniczy proces prywatyzacji polskiej branży farmaceutycznej. Istotnym elementem prywatyzacji były przedsiębiorstwa połączone wspólną nazwą „Cefarm”.

Cefarmy były państwowymi przedsiębiorstwami prowadzącymi między innymi sieci aptek na terenie całego kraju. Łącznie przeprowadzono prywatyzację 16 Cefarmów. Niemal wszystkie zostały nabyte przez polskie firmy. W latach 2007–2011 Skarb Państwa sprzedał akcje i udziały 14 spośród 18 spółek sektora farmaceutycznego. Przychód z prywatyzacji wynosił prawie 560 mln zł.

Pobierz Raport – Prywatyzacja Cefarmow a 1%

Pin It on Pinterest

Share This