Raport Najwyższej Izby Kontroli z marca 2016 roku dotyczy dotychczasowej funkcji i postrzegania przez beneficjentów przydatności Karty Dużej Rodziny.  Jednym z najważniejszych celów tego raportu jest wskazanie, na ile zaproponowane rozwiązania są zbieżne z oczekiwaniami rodziców i w jakim kierunku powinny zostać podjęte działania, by cytowany art. 71 Konstytucji RP oraz cele przyświecające wdrożeniu Karty, jako elementu polityki rodzinnej państwa, stanowiły realne wsparcie rodzin wielodzietnych.

Pobierz Raport 

Pin It on Pinterest

Share This