Na pytania red. Sebastiana Stodolaka w Radiu WNET odpowiada Jerzy Tyś, który wraz ze wspólniczką farmaceutką jest właścicielem 15 aptek Medicus, znanych wśród częstochowskich pacjentów jako Apteki Kolorowe.

Warto poznać całą historię tego polskiego, małego przedsiębiorcy.

We wrześniu 2018 r. Jerzy Tyś wystąpił ze spółki jawnej, natomiast w jego miejsce wstąpiła Spółka z o.o., w której J. Tyś miał 100% udziałów. W związku z tym sp. j. wystąpiła do WIF o zmianę zezwoleń na prowadzenie aptek w zakresie zmiany nazwy spółki. Jednakże patrząc na decyzje niektórych inspektorów po wprowadzeniu ustawy AdA, przedsiębiorca w obawie o swoją firmę zdecydował, że powróci jako osoba fizyczna do spółki jawnej. Wniosek o zmianę zezwoleń został cofnięty, a postępowanie WIF jako bezprzedmiotowe zostało umorzone.

W sierpniu 2019 r. Śląski WIF – wskutek złożonego 3 m-ce wcześniej doniesienia przedstawicieli korporacji aptekarskiej, w postaci Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA), do którego następnie dołączyły Okręgowe Izby Aptekarskie – wszczął postępowanie o zamknięcie wszystkich Aptek Kolorowych, powołując się na dokonanie nieuprawnionej ich zdaniem zmiany wspólnika w spółce jawnej.

Więcej na: wnet.fm

Pin It on Pinterest

Share This