Wczoraj (29 sierpnia) odbyło się posiedzenia Komisji Zdrowia, na którym rozpoczęło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3762).

Projekt dotyczy przepisów wykonawczych, związanych z wprowadzeniem w Polsce Dyrektywy Fałszywkowej. Znalazły się w nim m.in. zapisy o karach za uchybienia w realizacji przepisów dotyczących weryfikacji autentyczności leków. W kontekście aptek, kary mają sięgać wysokości 100 000 zł. Przeciwko ich wprowadzeniu protestowała Naczelna Izba Aptekarska, ale również przedstawiciele przedsiębiorców z rynku aptecznego: Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Podczas głosowania członkowie komisji nie poparli poprawki PO-KO przewidującej wykreślenie przepisu, zgodnie z którym podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, aptekę szpitalną, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej, który nie realizuje obowiązków wynikających z rozporządzenia unijnego, podlega karze w wysokości do 100 tys. zł. Komisja nie zgodziła się także na poprawkę obniżającą maksymalną wysokość kary do 10 tys. zł oraz na poprawkę opóźniającą o rok termin wejścia w życie przepisów dotyczących kar administracyjnych. Poprawki te zostaną zgłoszone jako wnioski mniejszości.

Ponadto, z nadzieją przyjmujemy obietnicę złożoną przez Przewodniczącego Komisji Zdrowia Tomasza Latosa oraz przez Wiceministra Macieja Miłkowskiego, zgodnie z którą powyższe poprawki zostaną jeszcze raz przeanalizowane i rozpatrzone podczas drugiego czytania ustawy.

Więcej na: sejm.gov.pl

Pin It on Pinterest

Share This