Prezydent RP Andrzej Duda we wtorek 21 czerwca podpisał nowelizację ustawy o zawodzie farmaceuty i ustawy prawo farmaceutyczne. Dzięki niej farmaceuci oraz technicy farmaceutyczni podczas wykonywania czynności zawodowych zostaną objęci taką samą ochroną prawną, jak funkcjonariusze publiczni.

Podpisana ustawa ma na celu przyznanie farmaceutom oraz technikom farmaceutycznym szczególnej ochrony prawnej w czasie wykonywania przez nich czynności w ogólnodostępnych aptekach lub punktach aptecznych. Zgodnie z zapisami ustawy farmaceuta oraz technik farmaceutyczny, podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym określonych przepisami prawa czynności, będą korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni po dniu ogłoszenia.

Więcej na: mgr.farm

Pin It on Pinterest

Share This