Senat przyjął 27 listopada br. ustawę o zawodzie farmaceuty, ale wprowadził do niej poprawki. Podobają się one przedsiębiorcom z branży aptecznej, których zdaniem na etapie prac senackich udało się usunąć zapisy godzące w prawa pacjentów, farmaceutów i przedsiębiorców. Dlatego apelują do posłów o przyjęcie ustawy w kształcie proponowanym przez Senat.

Jak podaje serwis Prawo.pl Środowisko przedsiębiorców i pracodawców aptecznych podkreśla, że od początku wspierało prace nad ustawą i szukało kompromisu w kluczowych rynku zapisach ustawy. I zauważa, że członkowie Senackiej Komisji Zdrowia zaproponowali i przyjęli szereg zapisów, które przyniosły pewien konsensus w kwestii ustawy. Jak przypominają przedstawiciele branży, w toku prac sejmowych, do projektu rządowego wprowadzono dwie poprawki, które ich zdaniem w dobie pandemii COVID-19 mogłyby doprowadzić do likwidacji tysięcy aptek, ze szkodą dla pacjentów, farmaceutów, a także polskich przedsiębiorców.

Więcej na: www.prawo.pl

Pin It on Pinterest

Share This