Przetwarzając stary plastik na składniki aspiryny, można uzyskać surowiec do wytwarzania nowego, pełnowartościowego plastiku. Technologię zaproponowaną przez inżynierów z Japonii przedstawiono w piśmie „Polymer Chemistry”.

Większość dostępnych metod nie pozwala na wydajny recykling plastikowych odpadów bez pogorszenia jakości produktów. Dlatego przeważająca część odpadów spływa w końcu do oceanów, staje się mikroplastikiem i trafia do łańcucha pokarmowego.

Być może rozwiązanie tego problemu przyniosą badania, które przeprowadzili prof. Yasuhiro Kohsaka ze Shinshu University oraz jego student Akane Kazama. Jak wykazali, pod wpływem kwasu polimery winylowe hydrolizują na kwas salicylowy i kwas octowy. Dzięki odpowiednim reakcjom z kwasów tych można otrzymywać kwas acetylosalicylowy, czyli aspirynę – ale teoretycznie także nowe, pełnowartościowe tworzywa sztuczne.

Polimery winylowe należą do najszerzej wykorzystywanych tworzyw sztucznych. Wcześniejsze próby recyklingu prowadziły od otrzymania tworzyw niestabilnych w temperaturze pokojowej, a co za tym idzie – praktycznie bezużytecznych.

Więcej na: portalkomunalny.pl

Pin It on Pinterest

Share This