W nawiązaniu do opublikowanego wcześniej w serwisie obserwatorgospodarczy.pl artykułu Polska: Apteki indywidualne płacą 4,5 razy więcej podatku od aptek sieciowych, przedstawiamy również stanowisko strony przeciwnej. We wcześniejszym artykule przytoczona została ekspertyza Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, z której wynikało, że funkcjonowanie aptek sieciowych jest mniej rentowne dla polskiej gospodarki. Ponadto ze stanowiska ZAPPA, można było wyciągnąć wniosek, że rodzimy rynek apteczny powinien być bardziej uregulowany, aby zminimalizować udział większych graczy. Odmienne stanowisko reprezentują przedstawiciele aptek sieciowych, którzy przedstawili swoje stanowisko w tej sprawie. Warto przypomnieć, że polski rynek apteczny obejmuje zarówno podmioty indywidualne, jak i sieciowe.

Więcej na: obserwatorgospodarczy.pl

Pin It on Pinterest

Share This