W związku z atakami kierowanymi w stosunku do Pana Adam Abramowicz na skutek przekazania stanowiska do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy RP oraz ZPA PharmaNET pragną wyrazić pełne poparcie dla działań podejmowanych w obronie przedsiębiorców.

Niestety dla części interesariuszy rynku aptecznego realizacja ustawowych obowiązków Biuro Rzecznika MŚP stała się pretekstem do ataków. Przypomnijmy, że ustawa wprost wskazuje, że „Rzecznik MŚP (…) stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców”.

Trudno nie uznać zarzutach kierowanych do Pana Rzecznika za nic innego niż element polityki „hejtu”, którym niestety często posługują się niektórzy przedstawiciele władz samorządu aptekarskiego.

List otwarty przedsiębiorców w obronie Rzecznika – PDF

Pin It on Pinterest

Share This