W ubiegłym tygodniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się nowy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Resort przychylił się do wspólnych próśb środowiska farmaceutycznego i skrócił druk zlecenia z 6 do 2 stron. Bardzo cieszymy z tego rodzaju merytorycznej współpracy z ministerstwem Zdrowia.

Rozporządzenie określa wzór uproszczonego zlecenia na wyroby medyczne, który będzie mógł być stosowany w przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie. Wystawienie uproszczonego wzoru zlecenia będzie dotyczyło wyłącznie kontynuacji zlecenia.

We wzorze uproszczonym zrezygnowano z konieczności wskazywania wielu danych, takich jak: dane podmiotu w ramach, którego wystawiono zlecenie oraz uprawnień przysługujących pacjentowi.

Projekt jest obecnie na etapie konsultacji społecznych, uwagi można przekazywać do 20 września br.

Więcej na: legislacja.rcl.gov.pl

Pin It on Pinterest

Share This