Z uwagi na liczne apele, między innymi Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz Konfederacji Lewiatan, w sprawie możliwości dalszej sprzedaży leków domom opieki społecznej i innym tego typu jednostkom, Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję, że przepis ten zostanie znowelizowany w celu doprecyzowania już istniejącego schematu działania.

– Ostatnia nowelizacja art. 86a Prawa Farmaceutycznego nie przewiduje, że apteka może sprzedawać produkty lecznicze wyłącznie osobom fizycznym. Wynika to wprost z przepisu, który określa podmioty (w tym inne niż osoby fizyczne), którym apteka może legalnie sprzedać produkty lecznicze – wskazuje Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na nasze zapytanie dotyczące ewentualnej nowelizacji Prawa farmaceutycznego w kontekście nowego brzmienia art. 86a.

Resort zdrowia zapewnia, że nowe brzmienie art. 86a ustawy – Prawo farmaceutyczne w żaden sposób nie zabrania finansowania zakupu produktów leczniczych na rzecz pacjentów będących jednocześnie pensjonariuszami DPS, podopiecznymi domów dziecka, podopiecznymi organizacji pożytku publicznego itp. – Wskazane instytucje mają prawo do zapłaty za produkty lecznicze nabywane w imieniu i na rzecz pacjenta, a transakcja taka może zostać udokumentowana prawidłowo wystawioną fakturą VAT – podkreśla.

Wyjaśnia, że niedozwolona jest natomiast sytuacja, w której realizacja recepty polega na sprzedaży przepisanych na niej produktów na rzecz podmiotu, a nie pacjenta wskazanego na recepcie. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie w sfinansowaniu takiej transakcji przez DPS czy fundację.

– Schemat działania jest przejrzysty i prosty – leki są kupowane na rzecz pacjenta (nabywcy), płaci za to płatnik, np. DPS, wystawiana jest faktura (jeżeli jest taka potrzeba) na tę osobę, na którą przepisano lek, natomiast jako płatnik może być wskazany ten podmiot, który faktycznie płaci – tłumaczy MZ.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że podjęło już decyzję odnośnie nowelizacji ww. zapisów.

Więcej na: Rynek Aptek

Pin It on Pinterest

Share This