W poniedziałek 15 marca odbyło się połączone posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Konsumentów i Przedsiębiorców oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Lekowej. Dyskutowano w jego trakcie o rynku apteczny, a najwięcej miejsca poświęcono na informację Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, dotyczącą jego funkcjonowania. Parlamentarzyści i zaproszeni goście wysłuchali także tez raportu „Kto ukradł Polakom apteki?” poświęconego rynkowi aptek i hurtowni farmaceutycznych opracowanego przez Stowarzyszenie Forum Prawo dla Rozwoju.

Przedstawiciel Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego mec. Marcin Antoniak, przedstawił dane dotyczące rynku aptek z lat 2016-2020. Zgodnie z tymi danymi w ciągu czterech lat z rynku z różnych powodów zniknęły 2 942 apteki. Przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego poinformował, że Inspekcja działa zgodnie z objaśnieniami prawnymi Ministerstwa Zdrowia. Jednocześnie dodał, że GIF wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o tzw. „wyrok siódemkowy”, czyli wiążącą uchwałę ujednolicającą orzecznictwo w zakresie przepisów antykoncentracyjnych zakazujących prowadzenia na terenie województwa prowadzenia więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

Mec. Marcin Tomasik z kancelarii Tomasik Jaworski Sp. p. ubolewał natomiast, że w prezentacji GIF, tam gdzie była mowa o “aptece dla aptekarza” czy przepisach o 1%, zabrakło wskazaniach ich brzmienia. Jego zdaniem Marcin Antoniak przedstawił jedynie ich interpretację.

– Może wtedy kiedy zobaczylibyśmy jak brzmią te przepisy, to nagle wtedy byśmy zaczęli się zastanawiać, czy rzeczywiście są podstawy do twierdzenia, że w momencie kiedy mamy postanowienie mówiące o wydawaniu zezwolenia, i to jest jedyne miejsce w przepisach ustawy prawo farmaceutyczne, które odnosi się do regulacji „1%”, to rzeczywiście czy jest to takie działanie, które nie pozostawia sfery uznaniowości, nie pozostawia sfery wątpliwości jakiejkolwiek ze strony urzędników inspekcji farmaceutycznej, czy to jest rzeczywiście działanie w oparciu o literalne brzmienie przepisów. Na tej samej zasadzie można spojrzeć na przepisy „apteki dla aptekarza” – mówił mec. Tomasik.

Więcej na: mgr.farm

Link do posiedzenia: www.sejm.gov.pl

Pin It on Pinterest

Share This