Jak czytamy na portalu MGR.FARM, który szczegółowo opisuje tę sprawę, pod koniec ubiegłego roku WIF w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia jednej z aptek. Jako przyczynę wskazano niepoinformowanie WIF do 1 sierpnia 2019 r. o rezygnacji przez przedsiębiorcę z prowadzenia apteki. Podmiot miał bowiem jednocześnie prowadzić też działalność leczniczą.

Po wydaniu tej negatywnej decyzji przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi spółka złożyła odwołanie do GIF, z wnioskiem o jej uchylenie. W lutym 2020 r. do postępowania wstąpił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wspierając argumentację i zarzuty przedsiębiorcy. W jego trakcie spółka przedstawiła kolejne dokumenty zaświadczające, że dochowała ustawowego obowiązku rozdzielenia działalności leczniczej i apteczne przed 1 sierpnia. Dowodziła m.in., że 16 czerwca miał być już złożony wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

– Decyzja organu pierwszej instancji była sprzeczna z celem wprowadzenia ustawy nowelizującej Prawo farmaceutyczne, a także wyrażoną w art. 11 Prawa przedsiębiorców zasadą „przyjaznej interpretacji przepisów”. Wydane przez GIF decyzja potwierdza natomiast, że zasady wyrażone w Prawie przedsiębiorców są coraz powszechniej stosowane przez organy administracji publicznej – skomentował Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Więcej na: mgr.farm

Pin It on Pinterest

Share This