Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET uczestniczył w Sejmie we FluForum 2019. To doroczna debata ekspertów organizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Jesteśmy przekonani, że szczepienia w aptekach są skutecznym kanałem prowadzenia szczepień w populacji dorosłych i osób w podeszłym wieku. Szczepienia w aptekach są realizowane w Portugalii, Irlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Holandii, Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii.
Apelujemy, by szczepienia były przeprowadzane w aptekach, najlepiej by zarówno kwalifikacja jak i szczepienie było dokonywane przez farmaceutę.

Cieszymy się, że zarówno część środowiska lekarskiego jak i Naczelna Izba Aptekarska widzą potencjał aptek i farmaceutów w zwiększeniu wyszczepialności. Koniecznych jest jednak wiele zmian prawnych, które umożliwią wykorzystanie potencjału aptek i farmaceutów w poprawie dostępu do szczepień. Poza tym, że należałoby rozszerzyć uprawnienia farmaceutów o dokonywanie badania kwalifikacyjnego i realizację szczepienia (nie ma tego w projekcie Ustawy o zawodzie farmaceuty) to trzeba by też znowelizować art. 94a Ustawy Prawo farmaceutyczne (zakaz reklamy aptek).

Pin It on Pinterest

Share This