15 października 2020 roku odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Lekowej Polski, którego przewodniczącym jest poseł Tadeusz Chrzan. Tematem spotkania było znaczenie krajowego przemysłu farmaceutycznego dla polskiej gospodarki.

Rząd dostrzega wartość tego sektora, ale wydaje się, że w polityce lekowej potrzebny jest większy interwencjonizm, aby zapewnić Polakom bezpieczeństwo lekowe – powiedział Przewodniczący zespołu.

Przedstawiciele krajowych producentów leków przypomnieli, że czekają na instrumenty wsparcia już 5 lat. Apelowali o zwolnienie z renegocjacji decyzji refundacyjnych i uprawnienie do automatycznego przedłużania refundacji w cenach zgodnych z art. 13 ust 6a ustawy refundacyjnej, dla produktów po raz pierwszy wchodzących do refundacji ustalanie cen na poziomie maksymalnych progowych zdefiniowanych w art. 13 ust. 6 ustawy refundacyjnej, zwolnienie z paybacku, a w przypadku leków innowacyjnych, które mają konkurentów o podobnej skuteczności i bezpieczeństwie dodatkowe punkty przy podejmowaniu decyzji o objęciu refundacją.

Podkreślili, że działania te zwiększyłyby bezpieczeństwo lekowe Polski, zwłaszcza, że krajowi producenci są jedynymi dostawcami na polski rynek kilkudziesięciu niezbędnych leków, w tym ratujących życie.

Krzysztof Góra z Fundacji Republikańskiej podkreślił, że głównym celem RTR jest zapewnienie suwerenności lekowej Polsce. – Chodzi o to, żeby pacjenci mieli dostęp do leków ratujących życie i zdrowie. Wpisanie leku na listę refundacyjną nie oznacza bowiem, że jest on dostępny w aptece – powiedział.

Więcej na: www.rynekaptek.pl

Pin It on Pinterest

Share This