Jak informuje portal mgr.farm do śląskiego WIFu wpłynął donos na jedną z aptek. Autor zwrócił uwagę, że naklejka z informacją „Tu zrealizujesz e-receptę” narusza zakaz reklamy aptek, ponieważ e-recepty realizują wszystkie apteki. WIF ostatecznie umorzył postępowanie nie dopatrując się w tym przypadku złamania przepisów. Jest to kolejny przykład absurdalnego przepisu jakim jest zakaz reklamy aptek, który stał się de facto zakazem komunikacji pomiędzy farmaceutą i apteką a pacjentem. Kuriozalne skutki funkcjonowania zakazu reklamy można mnożyć.

Na szczęście tym razem urząd nie przychylił się do nieracjonalnego donosu i umorzył postępowanie. W naszej ocenie interes społeczny wymaga odejścia od absolutnego brzmienia art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne, który stał się de facto zakazem komunikacji pomiędzy farmaceutą i apteką a pacjentem.

Więcej na: mgr.farm

Pin It on Pinterest

Share This