Starodawne polskie aptekarstwo coraz bardziej odstaje od nowoczesnej europejskiej farmacji. Widać to doskonale, analizując najnowszą wizję farmacji aptecznej autorstwa Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej[1]. PGEU (ang. The Pharmaceutical Group of the European Union) wyraźnie podkreśla, że farmaceuci pracujący w aptekach ogólnodostępnych powinni m. in.:

  • poszerzać działalność w kierunku świadczenia usług farmaceutycznych, takich jak przeglądy lekowe czy „new medicine support”;
  • wykorzystywać nowoczesne technologie jako uzupełnienie osobistej i długotrwałej bezpośredniej relacji pacjent – farmaceuta;
  • angażować się w zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zdrowia publicznego oraz prewencji i profilaktyki chorób.

Znamienne jest, że wśród kilkunastu przykładów krajów, w których farmaceuci realizującą już poszczególne zadania zaproponowane przez PGEU nie znajdziemy Polski. Według organizacji zrzeszającej farmaceutów z 32 europejskich państw powinniśmy natomiast czerpać dobre wzorce m. in. z Portugalii, Anglii, Włoch czy Hiszpanii.


[1]     Pharmaceutical Group of the Eurpean Union, PHARMACY 2030: A vision for community pharmacy in Europe, PGEU 1.02.2019 (https://pgeu.eu/en/policy/48:pharmacy-2030-a-vision-for-community-pharmacy-in-europe.html)

Pin It on Pinterest

Share This