11 maja podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia procedowano projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszym tematem dla farmaceutów były przepisy dotyczące szczepień w aptekach, które nowelizacja ta wprowadza do Prawa farmaceutycznego.

Głos w kwestii wprowadzenia szczepień ochronnych w aptekach zabrał Prezes Związku Pracodawców Aptecznych Marcin Piskorski.

– My jako związek – a reprezentuję właściciela co czwartej apteki w Polsce – jako przedsiębiorcy, którzy chcą wejść w proces szczepień, bardzo popieramy tego typu zapis. Uważamy, że on otworzy możliwość dokonywania innych szczepień w aptekach, jeżeli zajdzie taka taka potrzeba. On buduje pewną infrastrukturę prawną i taką drogą poszły apteki w Europie zachodniej czy Stanach Zjednoczonych, gdzie dzisiaj szczepienia różnego rodzaju i w różnych sytuacjach, odbywają się w aptekach. W krajach gdzie obywatele mogą szczepić się na grypę, ta wyszczepialność na grypę sezonową bardzo się podnosi. Okazuje się, że łatwa dostępność tych punktów szczepień – a apteki są łatwo dostępne dla obywateli – bardzo podnosi wyszczepialność – mówił prezes ZPA PharmaNET.

Więcej na: senat.gov.pl

Pin It on Pinterest

Share This