Przedstawiamy najnowszy raport Fundacji Republikańskiej pt. Suwerenność lekowa państwa – rola, stan i rekomendacje.

Dokument przedstawia propozycje usprawnienia i modernizacji przemysłu farmaceutycznego, a także polityki lekowej w Polsce. Korzyści refundacyjne dla firm w zamian za ich większy udział w rozwoju gospodarczym Polski i zapewnianie bezpieczeństwa pacjentom – tak w kilku słowach można określić główne tezy niniejszej publikacji.

Raport skupia się na prezentacji dotychczasowych pomysłów polskiego rządu związanych z ewentualnym wprowadzeniem Refundacyjnego Trybu Rozwojowego i jego kontekście międzynarodowym. Analizuje wpływ branży farmaceutycznej na gospodarkę poprzez wzrost PKB, większe zatrudnienie, pobudzenie inwestycji na badania i rozwój oraz zatrzymanie w kraju absolwentów wyższych uczelni. W raporcie przeczytacie Państwo także o zapewnieniu bezpieczeństwa lekowego obywateli poprzez przeniesienie produkcji leków i substancji czynnych do Polski.

Pełna treść raportu dostępna na: fundacjarepublikanska.org

Pin It on Pinterest

Share This