Pomoc niepełnosprawnym ponad korporacyjne interesy samorządu aptekarskiego

Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyrażają zdecydowane poparcie dla poprawki umożliwiającej osobom niepełnosprawnym nabywanie w aptekach internetowych leków na receptę. Jednocześnie ze zdumieniem obserwują opór korporacji aptekarskiej przeciw proponowanym zmianom.

Procedowana obecnie ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2674) zawiera niezwykle ważną poprawkę Komisji Zdrowia umożliwiającą osobom niepełnosprawnym nabywanie w aptekach internetowych leków na receptę.
Poprawka ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym, zazwyczaj posiadającym trudności w poruszaniu się, dostęp do leków. Jest to likwidacja jednej z kluczowych barier dostępności do farmakoterapii.

Zasadność wprowadzenia ułatwień dla osób niepełnosprawnych w dostępie do leków jest oczywista. Zaproponowane rozwiązanie jest bezsprzecznie pożądane a korzyść dla niepełnosprawnych pacjentów wymierna. Organizacje nie widzą zatem konieczności przedstawienia szczegółowej argumentacji przemawiającej za przyjęciem zaproponowanych rozwiązań.

Treść stanowiska

Pin It on Pinterest

Share This