Warsaw Enterprise Institute opublikowało raport pt. „Prawne zagrożenia dla franczyz w Polsce”. Dokument opisuje kluczowe bariery dla rozwoju sieci franczyzowych w Polsce na przykładach z ostatnich lat. Największy nacisk położony został na przepisach zmniejszających poczucie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorców działających w modelu franczyzowym m. in. na rynku aptecznym.

Systemy franczyzowe stymulują przedsiębiorczość Polaków i stanowią szansę na szybką adaptację nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Walka z franczyzami, którą możemy zaobserwować na przykładzie rynku aptecznego i handlowego, jest zatem szkodliwa nie tylko dla stron umowy franczyzy, lecz również dla budżetu i najważniejszego uczestnika obrotu gospodarczego, czyli dla pacjenta /konsumenta.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem: wei.org.pl

Pin It on Pinterest

Share This