ZPA PharmaNET uczestniczył w Konferencji „Przyszłość sektora medycznego i społecznego – zawody i kompetencje jutra” zorganizowanej przez Konfederacje Lewiatan. Podczas dyskusji rozmawiano o tym w którym kierunku powinno rozwijać się szkolnictwo zawodowe.

Rynek pracy i gospodarka potrzebują pracowników, którzy w dobrym zdrowiu i kondycji będą w stanie pracować jak najdłużej. Aby to było możliwe potrzeba zmiany postaw samych pracowników i reform, które zapobiegną przedwczesnej lub długookresowej dezaktywacji zawodowej.

Mgr farm. Krzysztof Góra koordynator ds. farmaceutycznych ZPA PharmaNET wziął udział w panelu dyskusyjnym „Kształcenie zawodowe w branży medycznej a potrzeby rynku pracy i gospodarki”. Omówił jak wygląda praca technika farmaceutycznego w aptece, jakie są różnice w kompetencjach i uprawnieniach farmaceutów i techników, oraz jak wygląda wznowione w tym roku kształcenie w zawodzie technika farmaceutycznego. Paneliści zastanawiali się także jak rozwój nowoczesnych technologii wpływa na pracę w sektorze ochrony zdrowia oraz czy stanowi on zagrożenie dla funkcjonowanie zawodów medycznych.

Więcej na: konfederacjalewiatan.pl

Pin It on Pinterest

Share This