27 lipca największe organizacje zrzeszające pracodawców wystosowały list dotyczący konieczności objęcia ochroną aptek, w trzecim roku kryzysu zdrowotnego, jakim jest pandemia, z którym zmaga się nasz kraj i nasze społeczeństwo.

W czasie ponad dwóch lat pandemii apteki nigdy się nie zamknęły, a farmaceuci byli najczęściej jedynymi przedstawicielami zawodu medycznego, z którymi pacjenci mieli możliwość porozmawiać osobiście, a nie przez telefon. Z tego powodu w ciągu ostatnich dwóch lat średni czas wizyty polskiego pacjenta w aptece wydłużył się trzykrotnie – napisali w liście otwartym przedsiębiorcy z Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Więcej na: lewiatan.org

Pin It on Pinterest

Share This