Polskie prawo farmaceutyczne to suma różnych regulacji prawnych, które są często różnie interpretowane – uważa prof. Mariusz Jabłoński z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor Jabłoński wziął udział w panelu dyskusyjnym „Lekcje z pandemii. Jak regulacje apteczne mogą wspierać polskich pacjentów?”, który odbył się podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Według prof. Jabłońskiego, polskie prawo farmaceutyczne jest specyficznym elementem gałęzi prawa obejmującym sumę różnych regulacji prawnych, których stosowanie jest często dotknięte problemami interpretacyjnymi. 

Z jednej strony są to przepisy, które dotyczą samego prawa farmaceutycznego, z drugiej mamy te dotyczące swobody prowadzenia działalności gospodarczej, z kolejnej te, odnoszące się do samorządu aptekarskiego. Mamy więc konglomerat kilkuset regulacji prawnych, które wymagają stosowania w konkretnym przypadku. – powiedział prof. Mariusz Jabłoński z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej na: politykazdrowotna.com

Pin It on Pinterest

Share This