Kolejne apteki znikają przez AdA

Kolejne apteki znikają przez AdA

Okazuje się że kolejnym negatywnym skutkiem wprowadzenia przepisów „Apteki dla aptekarza” jest zamykanie się również aptek akademickich. Nowe uprawnienia farmaceutów wymagają zmian w ich kształceniu oraz rozwoju infrastruktury uczelni. Istotnym ich...
Zakaz reklamy aptek ma być poluzowany

Zakaz reklamy aptek ma być poluzowany

Ministerstwo Zdrowia wraz z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym pracują nad nowelizacją przepisów o reklamie aptek. Przepisy mają iść w kierunku utworzenia katalogu informacji, które nie są reklamą. Zdaniem prawników to najwyższa pora na zmiany, bo dziś są...
Pierwsze posiedzenie Podkomisji ds. UoZF

Pierwsze posiedzenie Podkomisji ds. UoZF

27 maja br. o godzinie 19:00 odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W skład specjalnej podkomisji, która ma zająć się najważniejszym aktem prawnym dla farmaceutów wchodzą: Tadeusz...
Ustawa o zawodzie farmaceuty – wznowienie prac legislacyjnych

Ustawa o zawodzie farmaceuty – wznowienie prac legislacyjnych

W najbliższy wtorek 26 maja o godzinie 13:00 członkowie sejmowej Komisji Zdrowia rozpoczną prace nad rządowym projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Przypominamy, że Rada Ministrów przyjęła projekt z autopoprawką w dniu 21 stycznia 2020 r. (UD11). Projekt trafił do...

Pin It on Pinterest