RAPORT: Prywatyzacja Cefarmow a 1%

RAPORT: Prywatyzacja Cefarmow a 1%

W latach 2002 – 2011 prowadzony był zasadniczy proces prywatyzacji polskiej branży farmaceutycznej. Istotnym elementem prywatyzacji były przedsiębiorstwa połączone wspólną nazwą „Cefarm”. Cefarmy były państwowymi przedsiębiorstwami prowadzącymi między innymi sieci...

Pin It on Pinterest