Przedsiębiorcy apteczni zrzeszeni w Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET podjęli inicjatywę opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk, realizującego zasady zawarte w Ustawie o zawodzie farmaceuty. Dokument ma wyznaczać zasady przyjaznej współpracy pomiędzy farmaceutą a właścicielem apteki, z poszanowaniem praw i obowiązków obu stron.

Kodeks odnosi się m.in. do kwestii samodzielności farmaceuty, roli i zadań kierownika apteki czy tak istotnej dziś opieki farmaceutycznej, a także innych przepisów ustawy takich jak: regulacje usług farmaceutycznych czy norm dotyczących urlopów szkoleniowych.

– Jesteśmy na etapie opracowania założeń Kodeksu, który przedyskutujemy z przedstawicielami branży aptecznej. Członkami naszego związku są firmy, które są właścicielami, co czwartej apteki w Polsce. Są to zarówno sieci duże i małe, krajowe i zagraniczne, należące do farmaceutów, jak i przedsiębiorców nie będących farmaceutami. Konsultacje będą więc prowadzone bardzo szeroko, a wnioski z dyskusji przekażemy do dalszego opracowania specjalistom – prawnikom, farmaceutom, ekonomistom – mówi Marcin Piskorski, prezes zarządu Związku Pracodawców Aptecznych.

– W pracach nad kodeksem pozostajemy w stałym dialogu z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym tak, aby wypracować rozwiązania zgodne z literą i duchem prawa, z korzyścią dla pacjentów, w zgodzie z treścią i założeniami Konstytucji Biznesu, która wprowadza zasadę przyjaznej interpretacji przepisów, domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz zasadę proporcjonalności w działaniu organów – podkreśla.

W ocenie przedsiębiorców aptecznych niezwykle ważne jest, aby nowowprowadzone regulacje wykorzystać przede wszystkim do jak najsprawniejszego wdrożenia opieki farmaceutycznej. Stanowi ona realną szansę na umocnienie roli farmaceuty i na wykorzystanie potencjału aptek, jako miejsc świadczenia kompleksowych usług zdrowotnych.

Apteka jest często placówką „pierwszego wyboru” dla pacjentów. Rozszerzenie katalogu usług możliwych do świadczenia w aptece sprawiłoby, że każda z tych wizyt niosłaby większą wartość dla pacjentów. Podobna zmiana modelu funkcjonowania polskich aptek staje się dziś niezbędna, zwłaszcza, że rząd prowadzi prace nad udziałem aptek w programie szczepień przeciw COVID-19, rozpoczynając odpowiednie zmiany prawne. W ślad za tym, farmaceuci i właściciele aptek rozpoczęli odpowiednie przygotowania, szkolenia etc.

– W pracach nad Kodeksem Dobrych Praktyk chcemy odwołać się do najlepszych rozwiązań z rynku europejskiego. W większości krajów Europy odpowiednie procedury wprowadzono dawno temu i z biegiem lat przeszły one weryfikację regulatora, farmaceutów, pacjentów i właścicieli aptek. Wykorzystamy także doświadczenia innych zawodów medycznych, gdzie zasada przyjaznej współpracy, niezależności i odpowiedzialności stosowana jest od lat, z korzyścią dla pacjentów – dodaje Marcin Piskorski.

Pin It on Pinterest

Share This