Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wziął udział w zorganizowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii konsultacjach dotyczących propozycji zmian prawnych poprawiających otoczenie regulacyjne dla firm. Sformułował i złożył 50 propozycji przepisów. Wiele z nich dotyczy funkcjonowania rynku aptecznego.

– Zwracamy uwagę na konieczność doprecyzowania, że przepisy nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne z 7 kwietnia 2017 roku (tzw. apteka dla aptekarza) w zakresie ograniczeń własnościowych i ilościowych odnoszą się wyłącznie do udzielania nowych zezwoleń na prowadzenie aptek. (…) Mamy nadzieję, że złożone przez nas propozycje zmian okażą się pomocne w realizowaniu jednej z kluczowych misji MRPiT, jaką jest tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego dla przedsiębiorczości w Polsce. – czytamy w komunikacie ZPP.

Z pełną treścią złożonych propozycji można zapoznać się, klikając w poniższy link:

01.03.2021 Wkład ZPP do konsultacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – 50 propozycji zmian dla firm

Pin It on Pinterest

Share This