Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET przyjął Kodeks Etyki. Dokument reguluje dobre praktyki prowadzenia działalności aptecznej przez członków Związku. Kodeks wprowadza zasady bardziej rygorystyczne od przepisów powszechnie obowiązującego prawa, promując uczciwą konkurencję.

– PharmaNET jest dosyć młodą, ale już na tyle mocną organizacją na rynku farmaceutycznym, że jej członkowie, mając na uwadze funkcję apteki jako placówki zdrowia publicznego i jej rolę w procesie zapewnienia bezpieczeństwa lekowego, rolę farmaceutów i techników farmaceutycznych w systemie dystrybucji leków, oraz dbałość o najwyższe standardy uczciwej konkurencji, zdecydowali się dołączyć do grona stowarzyszeń posiadających takie samoregulacje – podkreśla Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET.

Sygnatariusze kodeksu zobowiązali się do szczególnej dbałości o przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w swojej bieżącej dzielności. Podkreślono obowiązującą od zawsze w Związku zasadę zero tolerancji dla uczestnictwa w nielegalnym procederze wywozu leków.

Wśród najważniejszych postanowień kodeksu znalazł się m. in. zakaz nakłaniania pacjentów do nabywania leków zbędnych ze względu na ich stan zdrowia. W aptekach członków PharmaNET pacjenci mają uzyskiwać rzetelną informację o asortymencie apteki, w szczególności o lekach oraz o usługach farmaceutycznych, a personel powinien podejmować działania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, w sposób niezależny od wpływu mechanizmów rynkowych. Kodeks nakazuje również wspieranie szkolenia personelu, w szczególności farmaceutów, w celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania aktualnej wiedzy medycznej.

Przyjęta samoregulacja zobowiązuje także do bezwzględnego przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, jak również przeciwdziałania korupcji poprzez m.in. wdrożenie i stosowanie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Za naruszenie postanowień Kodeksu grozi postępowanie przed władzami Związku i sądem oraz orzeczenie kary, w tym wykluczenie z szeregów ZPA PharmaNET.

– Przyjęcie Kodeksu Etyki to włączenie się PharmaNET do popularnej, zwłaszcza w krajach Zachodu, tendencji do samoregulacji biznesu. Pozostaje mieć nadzieję, że reszta branży będzie dążyć do podobnych, wysokich standardów. Aktualnie bowiem część graczy na rynku dystrybucji leków jest zaangażowana w działania wprost bezprawne, takie jak nielegalny wywóz leków za granicę, co z całą mocą potępiamy – dodaje Marcin Piskorski.

Kodeks Etyki Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET dostępny jest na stronie www.pharmanet.org.pl w zakładce „O nas”.

Pobierz Kodeks Etyki ZPA PharmaNET

Pin It on Pinterest

Share This