Kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty odbędzie się 23 lipca (czwartek) o godzinie 15:00.

Ustawa wprowadza m.in. zadania z zakresu opieki farmaceutycznej do wspierania pacjentów w procesie farmakoterapii, wykonywania przeglądów lekowych, opracowania indywidualnego planu opieki farmaceutycznej, szczególnie w przypadku pacjentów z wielochorobowością oraz współodpowiedzialność za proces farmakoterapeutyczny na oddziałach szpitalnych.

Ustawa reguluje również kwestie uznawania kwalifikacji zawodowych, dopuszczenia do zawodu, tymczasowego prawa wykonywania zawodu, a także wzmacnia zasady niezależności farmaceuty.

Przebieg prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/

Pin It on Pinterest

Share This