Dziś (17.10) na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano przekazany do Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt Ustawy o Zawodzie Farmaceuty. Dokumenty zostały opublikowane po apelach Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, Rady Dialogu Społecznego oraz innych organizacji. W projekcie wprowadzono wiele zmian, o które ZPA PharmaNET postulował w swoim stanowisku.

Związek cieszy się, że obecna wersja projektu będzie miała na celu regulację zawodu farmaceuty, a nie stworzenie z samorządu aptekarskiego super-regulatora rynku.

Z projektu wykreślono przepisy dotyczące m.in.:

·         obowiązku uzyskania opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej o pełnieniu funkcji kierownika apteki,

·         opinii ORA w przedmiocie wydania, zmiany oraz cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki,

·         udziału ORA w opiniowaniu aptek, które mogą prowadzić praktyki zawodowe.

Ponieważ Rządu (w przeciwieństwie do Sejmu) nie obowiązuje zasada dyskontynuacji procesu legislacyjnego, projektem będzie mógł zająć się teraz Stały Komitet Rady Ministrów. Po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów projekt ustawy zostanie prawdopodobnie skierowany do Sejmu IX Kadencji.

Z projektem ustawy po konsultacjach publicznych mogą się państwo zapoznać tutaj: legislacja.rcl.gov.pl

Pin It on Pinterest

Share This