Podczas czwartkowych głosowań Sejm jednomyślnie przyjął projekt noweli ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej. Projekt został przegłosowany przez 417 posłów opowiadających się za nowelą. Żaden z posłów nie głosował przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu (Kulesza Jakub i Wilk Jacek z Konfederacji). Nie głosowało 41 posłów.

Zmiany proponowane w tej nowelizacji dotyczyły głównie przepisów, które mają ograniczyć zjawisko odwróconego łańcucha dystrybucji oraz wywozu leków z Polski. Zamiany mają prowadzić do penalizacji zachowań związanych zarówno z prowadzeniem aptek i hurtowni, biorących udział w odwróconym łańcuchu dystrybucji produktów leczniczych, jak i działaniem podmiotów wykorzystujących produkty lecznicze pozyskane w ten sposób.

Ponadto podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Zdrowia, które odbyło się 3 kwietnia, rząd wycofał się ze wszystkich proponowanych zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne dotyczących wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych (druk 3303). Wiceminister Janusz Cieszyński uzasadnił, że resort zdrowia chce dogłębniej przeanalizować ten temat w związku z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie Niemiec. KE, powołując się na swobodę przepływu towarów w Unii Europejskiej, nakazała naszym zachodnim sąsiadom odejść od sztywnych marż aptecznych. Było to konsekwencją postępowania, które Niemcy wszczęli przeciwko zagranicznym aptekom internetowym, nie stosujących się do ich wewnętrznych przepisów.

Więcej na: Rynek Aptek

Pin It on Pinterest

Share This