jak czytamy w serwisie mgr.farm Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zgodził się z decyzją inspekcji farmaceutycznej ws. informacji na łamach lokalnej gazety, że jedna z aptek działa 7 dni w tygodniu od godziny 8.00 do 23.00. WIF oraz GIF uznali, że takie wyróżnienie placówki na tle pozostałych stanowiło naruszenie zakazu reklamy aptek. Nałożono więc na nią karę w wysokości 25 000 zł.

WSA uchylił decyzje WIF i GIF w tej sprawie oraz wynikającą z nich karę finansową. Zasądził też od Głównego Inspektora Farmaceutycznego na rzecz spółki kwotę 4367 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Więcej na: mgr.farm

Sygn. akt VI SA/Wa 409/20

Pin It on Pinterest

Share This