„Pacjent w centrum uwagi” to nazwa Ogólnopolskiego Kongresu, którego I edycja odbyła się 27 marca w Warszawie. Uczestnicy, z których większość stanowili przedstawiciele organizacji zrzeszających pacjentów (m.in. Federacja Pacjentów Polskich, Fundacja MY Pacjenci), licznie zgromadzili się w pięknej Sali Marmurowej Pałac Kultury i Nauki Warszawa.

Gościem specjalnym Kongresu był dziennikarz Michał Figurski, który opowiedział o swoich doświadczeniach zdrowotnych, także dotyczących porad uzyskiwanych od farmaceutek. Zwrócił uwagę, że jako osoba przewlekle chora przyjmująca wiele leków oczekuje, że farmaceuci będą mieli dostęp do jego dokumentacji medycznej, co pozwoli im na przedłużanie recept na leki, które stale przyjmuje. Dużym ułatwieniem dla Michała w czasie, gdy nie mógł się samodzielnie poruszać, byłaby możliwość dostarczenia leków z apteki bezpośrednio do domu.

Duże zainteresowanie wzbudził wykład mgr farm. Kingi Stojek – Kierownik DOZ Apteki w Wielkiej Brytanii. Farmaceutka podzieliła się tym, jak wdraża opiekę farmaceutyczną we własnej praktyce w UK. 90% z 11,7 tys. aptek w Anglii posiada pokój konsultacyjny. Farmaceuci, by świadczyć każdą z kilkunastu usług finansowanych przez NHS muszą przejść specjalny kurs. Zazwyczaj trwa on zaledwie 1 dzień (np. przygotowanie do podawania sezonowych szczepionek na grypę).

Zwieńczeniem Kongresu był panel dyskusyjny „Realizacja oczekiwań Pacjentów w ramach procesu opieki farmaceutycznej”. Jednym z ekspertów biorących udział w dyskusji był Marcin Piskorski – Prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET. Poza nim w panelu wzięli udział:
dr n. farm. Piotr Brukiewicz – Wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej
Irena Rej – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Farmacja Polska
Marzanna Bieńkowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Postępowań Wyjaśniających Biura Rzecznik Praw Pacjenta
Stanisław Maćkowiak – Prezes Federacji Pacjentów Polskich
lek. Mariusz Janikowski – Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, Prezes Fundacji Lekarze Lekarzom

Debatę prowadził mecenas Tomasz Kaczyński z Kancelarii DZP.

Stanisław Maćkowiak zwrócił uwagę, że zakaz reklamy aptek wyklucza możliwość szerokiego wsparcia pacjentów w ramach opieki farmaceutycznej. Piotr Brukiewicz liczy na to, że zostanie przeprowadzony pilotaż OF. Jego celem ma być dostarczenie twardych danych, które przekonają NFZ, że płatnik będzie miał zysk z inwestycji w opiekę farmaceutyczną. Mateusz Janikowski przedstawił stanowisko lekarzy, którzy m.in. chcieliby, aby leki były dostępne tylko w aptekach. Marzanna Bieńkowska zwróciła uwagę, że pacjenci nie są świadomi, jakie usługi mogą otrzymać w aptece, a OF skróciłaby kolejki do lekarzy. Irena Rej zwróciła uwagę, że potrzebne są szkolenia dla farmaceutów z komunikacji z pacjentem.

Marcin Piskorski przyznał, że największa barierą we wprowadzeniu opieki farmaceutycznej są bariery prawne. Praktyka orzecznicza ws. zakazu reklamy aptek wyraźnie pokazuje, że każda informacja skierowana do pacjenta (także np. o możliwości wypożyczenia nebulizatorów, substytucji generycznej czy językach, w których farmaceuci obsługują pacjentów) jest przestępstwem. ZPA PharmaNET od 7 lat bezskutecznie apeluje do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia o umożliwienie włączenia aptek do Programu Karta Dużej Rodziny. Jakakolwiek propacjencka działalność farmaceuty jest penalizowana ponieważ wg sądów ma prowadzić do zwiększenia dochodu apteki. Prezes PharmaNET podsumował, że nie potrzeba finansów publicznych, ani zespołów ministerialnych, by wprowadzić opiekę farmaceutyczną. Wystarczy uwolnić potencjał polskich farmaceutów i przedsiębiorców. Po prostu im nie przeszkadzać.

Paneliści zgodzili się, że zderzają się ze ścianą urzędników, a do sukcesu niezbędne jest wspólne działanie całego środowiska. Niezbędne są zmiany prawne, ponieważ obecnie wszystko jest zabronione. Należy podnieść świadomość pacjentów i polepszyć dostęp do leków w aptekach. Podczas Kongresu padł postulat organizacji Okrągłego Stołu, którego celem byłoby osiągnięcie konsensusu branży odnośnie najważniejszych zmian w prawie. Wszyscy zgodzili się, że podczas dyskusji najważniejszy powinien być głos pacjentów.

Kongres „Pacjent w centrum uwagi” pokazał jak dużą wartość dla wszystkich stron ma wymiana doświadczeń pomiędzy lekarzami, farmaceutami, pacjentami oraz przedstawicielami instytucji publicznych (np. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia). Dziękujemy DOZ S.A. za zaproszenie i doskonałą organizację. Liczymy na kolejne, równie udane edycje w następnych latach.

Pin It on Pinterest

Share This