Jak podaje portal Farmacista33 informuje że włoskie apteki oraz gminy, podpisały porozumienie dotyczące dostawy leków do domu dla pacjentów, którzy poddali się dobrowolnej kwarantannie, a także tych najsłabszych, którzy są najbardziej narażeni na działanie COVID-19.

Lokalne apteki, farmaceuci oraz gminy, doszły do porozumienia w sprawie zagwarantowania dostaw do domu leków pacjentom, którzy przebywają na dobrowolnej kwarantannie, a także tym najsłabszym, którzy, ze względu na stan zdrowia, muszą jak najbardziej ograniczyć przemieszczanie się. Protokół ustaleń mieli podpisać Włoska Naczelna Izba Aptekarska (Fofi), Federacja Federfarma oraz Stowarzyszenie Aptek Lokalnych Assofarm, a także Narodowe Stowarzyszenie Gmin Włoskich (Anci). Zakłada on współpracę z administracją w gminach oraz ze stowarzyszeniami wolontariackimi, po to, by „zagwarantowany został pacjentom sprawniejszy dostęp do leczenia farmakologicznego przepisanego przez lekarza, poprzez bezpłatną dostawę leków do domu, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu norm związanych z pomocą oraz ochroną zdrowia”.

Inicjatywa ma być „skierowana w szczególności w stronę tych osób, które są najsłabsze i najbardziej podatne, i które muszą najbardziej ograniczyć przemieszczanie się, a także tych przebywających na dobrowolnej kwarantannie. Dzięki Stowarzyszeniom Wolontariackim, które oddały się do dyspozycji, możliwe będzie rozpoczęcie akcji dystrybucji leków, w ścisłej współpracy z farmaceutami, którzy będą ją koordynować”.

Więcej na: www.farmacista33.it

Pin It on Pinterest

Share This