Jakub Kulesza, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Lekowej zwracał uwagę na antenie TV Republika na nasilanie się procesu likwidowania aptek na skutek działań Inspekcji Farmaceutycznej, trudną sytuację pod tym względem w małych miejscowościach i na kompetencje inspekcji związane z prawem dekoncentracyjnym, które zdaniem Kuleszy powinny być przypisane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pin It on Pinterest

Share This