Zbyt mała liczba farmaceutów, problemy z interpretacją art. 92 Prawa farmaceutycznego, spadająca liczba aptek oraz niechęć absolwentów do pracy w aptekach – to czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na kształt aptecznego rynku pracy w najbliższych miesiącach.

Liczba farmaceutów przypadających na jedną aptek wg danych Ministerstwa Zdrowia wcale nie wygląda zadowalająco. Najwięcej, bo 2,5 farmaceuty na aptekę, przypada w województwach łódzkim i pomorskim. Tuż za nimi plasuje się województwo małopolskie. Najgorzej ma się sytuacja w Zachodniopomorskiem. Tam sytuacja jest wręcz alarmująca – tylko jeden farmaceuta przypada na aptekę.

Portal pracy dla branży farmaceutycznej praca.farmacja.pl przygotował Raport Płac 2019. Zawiera on wyniki badań z I kwartału bieżącego roku. Respondentami badania byli farmaceuci i technicy farmaceutyczni z całej Polski, zatrudnieni w aptekach sieciowych i prywatnych. Z badania wynika, że wynagrodzenia w aptekach sieciowych są wyższe niż w indywidualnych. Jednocześnie są one tym wyższe, im większa jest sieć apteczna.

W większości kategorii najwyższe zarobki oferują sieci apteczne posiadające ponad 30 aptek.

W przypadku kierowników aptek różnice te mogą sięgać nawet 1000 zł netto. W aptece niesieciowej na tym stanowisku można zarobić miesięcznie około 4500 zł netto. Natomiast w aptece należącej do sieci 30+ można otrzymać wynagrodzenie nawet powyżej 5550 zł netto.

Więcej na mgr.farm

Pin It on Pinterest

Share This