Eksperci Pracodawców RP przygotowali krótkie zestawienie odpowiedzi na pytania dotyczące największych sukcesów i porażek związanych z polskim systemem opieki zdrowotnej. Czego najbardziej potrzebuje ochrona zdrowia? Jakie kroki powinien podjąć nowy minister zdrowia, by zwiększyć jakość opieki zdrowotnej?

SUKCESY W OCHRONIE ZDROWIA

1) zauważenie konieczności zwiększenia nakładów finansowych na ochronę zdrowia – tak zwana ustawa 6 proc. jako pierwszy krok w doganianiu państw unii Europejskiej,

2) poprawa dostępu do innowacyjnych terapii onkologicznych,

3) poprawa organizacji opieki onkologicznej,

4) przyjęcie ustawy dotyczącej Narodowej Strategii Onkologicznej,

5) wdrożenie opieki kompleksowej, np. KOS-Zawał (już działa), opieka nad pacjentami po udarze (w fazie testów), sieć onkologiczna, POZ,

6) rozpoczęcie informatyzacji ochrony zdrowia.

PORAŻKI W OCHRONIE ZDROWIA

1) sieć szpitali,

2) brak zapowiadanych zmian regulacyjnych, główny przykład to duża nowelizacja ustawy refundacyjnej,

3) ITR jako zachęta inwestycyjna,

4) ustawa Apteka dla Aptekarza,

5) polityka presji cenowej ze strony MZ i nieskuteczne działania wobec łańcucha odwróconej dystrybucji,

6) opóźnianie i zawężanie dostępu do innowacji (wiele kryteriów ograniczających np. mała populacja, późne stadia choroby).

Więcej na: pracodawcyrp.pl

Pin It on Pinterest

Share This