Jak podaje serwis MGR.FARM, w połowie września br. mgr farm. Piotr Zając w ramach protestu złożył rezygnację z funkcji członka Naczelnej Rady Aptekarskiej. Na posiedzeniu NRA, które odbyło się w minionym tygodniu, jego miejsce zajął mgr farm. Piotr Bohater. Zmiana w składzie najważniejszego organu samorządu aptekarskiego to efekt skandalu podczas wyborów delegatów w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie.

Wszystko zaczęło się 8 czerwca br. podczas wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Izby Aptekarskiej w Krakowie w rejonie wyborczym nr 1. Piotr Zając wystartował w nich ubiegając się o mandat delegata, jednak przegrał.

– Niestety sposób w jaki przeprowadzono głosowanie tj. kilkukrotne podliczanie głosów „do skutku” spowodowało, że mandatu delegata nie otrzymałem. Wobec zaistniałej sytuacji, mam podstawy sądzić, że wybory przeprowadzone zostały w sposób nierzetelny, stronniczy, ze złamaniem regulaminu wyborów, co finalnie wpłynęło na wynik głosowania – twierdzi Piotr Zając.

Farmaceuta uważa, że podstawą takiego twierdzenia, jest sytuacja z tzw. dogrywką czyli ponownym liczeniem głosów kandydatów mających tyle samo głosów. Komisja skrutacyjna początkowo ogłosiła, że czterech kandydatów otrzymało 76 głosów, zarządzając tym samym wspomnianą dogrywkę między nimi. Jeden z członków komisji skrutacyjnej stwierdził jednak nieprawidłowość twierdząc, że jeden z kandydatów ma tak naprawdę 79 głosów, a pomimo tego uczestniczył w dogrywce.

Więcej na: mgr.farm

Pin It on Pinterest

Share This