Już w 26 stanach pacjenci (powyżej 2 r.ż.) będą mieć dostęp 24/7 do konsultacji telemedycznych w ramach MinuteClinic Video Visists. Koszt usługi wynosi 59$. W tej cenie pacjent może uzyskać: ocenę wypełnionego samodzielnie przez pacjenta kwestionariusza zdrowotnego, przeprowadzenie wywiadu podczas video rozmowy, przekazanie zaleceń lekarskich, wystawienie recepty i przekazanie jej do wskazanej przez pacjenta apteki, zlecenie badań, zarekomendowanie wizyty w stacjonarnej Minute Clinic i skierowanie do specjalisty.

Więcej na: drugstorenews.com

Pin It on Pinterest

Share This