Senacka Komisja opowiedziała się za zawieszeniem na trzy miesiące prac nad petycją dotyczącą uregulowania zasad rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Poczeka na odpowiedź w tej sprawie resortu zdrowia.

25 czerwca senatorowie z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyli wniosek Związku Powiatów Polskich, w którym samorządowcy wnieśli o ustawowe uregulowanie zasad czasu pracy aptek ogólnodostępnych, celem zapewnienia ludności dostępu do świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Jest to petycja zbiorowa wniesiona przez Związek Miast Polskich. Jej autorzy postulują, aby ustawowo określić zasady czasu pracy aptek ogólnodostępnych i w ten sposób zapewnić dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Więcej na: rynekaptek.pl

Retransmisja posiedzenia Komisji

Pin It on Pinterest

Share This