20 maja podczas 30 posiedzenia Sejmu RP posłowie otworzyli drogę do szczepień w aptekach. Większością głosów odrzucili wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Taką rekomendację wydały wcześniej sejmowe Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Zgodnie z nowymi przepisami – W aptekach ogólnodostępnych, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5, mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP.

Więcej na: mgr.farm

Pin It on Pinterest

Share This